Myynnin ja markkinoinnin yhteinen sävel löytyi valmennuksen aikana

Algol Trehabin tuote- ja asiakaspäälliköt treenasivat valmennuksen avulla yhdessä tekemistä. Nyt jokainen tiimin jäsen tietää oman roolinsa esimerkiksi lanseerauksien ja kampanjoiden aikana.

Vuoden kestänyt valmennus aloitettiin tiimiläisten taitojen nostolla. Jokainen sai treenata seuraavia oman työnsä johtamisen valmiuksia:

  • Ajankäytön tehostaminen
  • Järjestelmällisen toimintatavan rakentaminen
  • Myyntiprosessien eri vaiheiden arvioiminen
  • Tavoitteiden asetanta ja mittareiden laatiminen

Systemaattisuutta ja tavoitteellisuutta

Valmennuksen aikana tiimi loi yhdessä käytännönläheisen ja arjen haasteista lähtevän markkinoinnin vuosisuunnitelman. Koska lanseerauksia ja kampanjoita on vuoden aikana paljon, luotiin suunnitelmasta jatkuva myynnin ja markkinoinnin yhteinen prosessi.

Oli tärkeää, että jokainen ymmärsi oman roolinsa kampanjoiden ja lanseerausten yhteydessä. Koska resurssit ovat rajalliset, päätettiin käyttää kampanjoinnissa alueellista kohdennusta. Kun tuote lanseerattiin ensin yhdellä alueella, saatiin samalla tärkeää oppia siitä, mikä toimii ja mitä voisi tehdä toisin.

Asiakaslähtöisyyttä ja yhdessä tekemistä

Isoin oivallus valmennuksen aika oli yhdessä tekeminen ja työkaverin tukeminen markkinointiprosessissa. Jatkuvan tekemisen ansiosta asiakas altistuu nyt samalle viestille monikanavaisesti. Tästä esimerkkinä eri kohderyhmille suunnatut teemalliset uutiskirjeet, joissa tarjotaan hoitolaitoksille omia ratkaisuja ja välineitä ja kotona asuville taas arjen apuvälineitä.

Myös myynnin työkaluja uudistettiin. Tarjousten sisältöä ja ulkonäköä viilattiin asiakasystävällisemmiksi, sillä niitä saattaa lukea muutkin kuin tuotteet ennestään tuntevat yhteyshenkilöt. Tuoteluettelon sijaan tarjottiin yksityiskohtaisempaa esittelyä ratkaisusta ja sen hyödyistä pitkällä aikavälillä. Tähdennettiin, miksi se kannattaa hankkia.

– Valmennuksen aikana tiimin yhdessä tekeminen vahvistui. Myös jokaisen ymmärrys oman roolinsa tärkeydestä lanseerauksien ja kampanjoiden yhteydessä kasvoi. Valmennus myös muutti tapaamme suunnitella ja kohdentaa markkinointiamme, summaa myyntipäällikkö Pekka Hattunen.

Algol Trehab Oy on apuvälinealan asiantuntijayritys, joka on erikoistunut kuntoutus- ja apuvälineiden toimituksiin, alan ratkaisujen työstämiseen ja tuotekoulutukseen. Algol Trehab on osa suomalaista Algol-konsernia, jonka liikevaihto on noin 175 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 500, josta Algol Trehab työllistää tällä hetkellä noin 20 henkilöä.