Osakeannit

Osakeanti 1.6.2016

ZEELAND FAMILY OYJ:N SUUNNATTU APPORTTIOSAKEANTI

Zeeland Familyn hallitus päätti 1.6.2016 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 81.953 Yhtiön uutta osaketta vastikkeeksi kaikista H1 Web Oy:n osakkeista. 

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,27 euroa osakkeelta. Merkintähinta on maksettu siirtämällä Yhtiölle koko H1:n osakekanta (1.300 osaketta) apporttina.

Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön ja H1 Web Oy:n liiketoimintojen hankinta osakevaihdolla ja Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen.

Osakeanti hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 1.6.2016 ja rekisteröitiin 10.6.2016. Yhtiön osakemäärä nousi 1.315.916 osakkeesta 1.397.869 osakkeeseen.

Osakeanti 26.1.2016

ZEELAND FAMILY OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiön hallitus päätti 19.1.2016 Yhtiön 27.4.2015 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista Idealmainos Oy:n Idealmarkkinointi liiketoimintakaupan loppuun saattamiseksi.

Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Idealmainos Oy:lle merkittäväksi yhteensä 81 433 Yhtiön uutta osaketta.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.1.2016 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.1.2016. Yhtiön osakemäärä nousi 1.234.483 osakkeesta 1.315.916 osakkeeseen.


Osakeanti 22.4.2015

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU APPORTTIOSAKEANTI

Yhtiön hallitus päätti 22.4.2015 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 277.759 Yhtiön uutta osaketta vastineeksi kaikista Family Inc. Advertising Network Oy:n osakkeista.

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 2,52 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli 699.952,68 euroa.

Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön ja Familyn liiketoimintojen yhdistäminen, Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 22.4.2015. Osakeanti rekisteröitiin 5.5.2015 ja Yhtiön osakemäärä nousi 956.724 osakkeesta 1.234.483 osakkeeseen.

 

Osakeanti 17.12.2014

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2014 vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 956.724 kpl.

Alla olevissa osakeantipäätöksissä on osakkeiden lukumäärät esitetty edelleen silloisten lukumäärien mukaisina.

 

Osakeanti 20.8.2014

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiön hallitus päätti 9.7.2014 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille.

Osakeannissa merkittiin 15.172.178 Yhtiön uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti ja Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla 303.443,56 euroa uutta omaa pääomaa. Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 193.393.654 osakkeesta 208.565.832 osakkeeseen.

Osakeanti hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 20.8.2014 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.8.2014.

 

Osakeanti 18.6.2013

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiön hallitus päätti 19.6.2013 suunnatustaosakeannista 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen silleantaman osakeantivaltuutuksen perusteella Taitomylly Oy:n liiketoiminnanhankinnan loppuunsaattamiseksi.

Anti toteutettiin siten, että suunnatussaosakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Taitomylly Oy:lle merkittäväksi yhteensä 3.333.334 Yhtiön uutta osaketta.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan jahyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.6.2013 ja rekisteröintiinkaupparekisteriin 26.6.2013.

 

Osakeanti 31.1.2013

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n osakkeiden kaupan loppuun saattamiseksi. 

Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Zeeland Solutions Oy:n ja Maggie Oy:n vähemmistöosakkaille merkittäväksi yhteensä 4.738.072 Yhtiön uutta osaketta.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 30.1.2013 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 15.2.2013.

 

Osakeanti 19.9.2012

ZEELAND OYJ:N MERKINTÄOIKEUS- JA HENKILÖSTÖANTI

Yhtiön hallitus päätti maksullisesta merkintäoikeus- ja henkilöstöannin järjestämisestä 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Osakeanti järjestettiin Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.

Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen 17.446.788 osaketta ja henkilöstöannissa 860.000 osaketta. Merkitsemättä jääneistä osakkeista 15.830.060 osaketta suunnattiin hallituksen päätöksellä Yhtiön yhteistyötahoille. Yhteensä osakeannissa merkittiin 34.136.848 osaketta eli 90,3 % kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista.

Osakeanti hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.10.2012 ja rekisteröintiin kaupparekisteriin 22.10.2012.

 

Osakeanti 4.5.2011

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N SUUNNATTU ANTI

Yhtiökokous päätti suunnata hallituksen esityksen mukaisesti 135.545.400 Yhtiön uutta osaketta 0,03 euron osakekohtaisella merkintähinnalla Zeeland Oyj:n osakkeenomistajille. Osakeanti liittyy Yhtiön ja Zeelandin liiketoimintojen yhdistymiseen, liiketoiminnan strategiseen muutokseen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanti merkittiin ja hyväksyttiin kokonaisuudessaan välittömästi yhtiökokouksen jälkeen ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.5.2011.

 

Osakeanti 22.9.2009

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N SUUNNATTU ANTI

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi suunnatusta osakeannista ja suunnatusta optioiden antamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2009 antamien valtuutuksien nojalla. Kyseessä on pääosin ns. private placement -sijoitus.

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n päättynyt suunnattu anti ylimerkittiin.

 

Osakeanti 15.10.2008

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N SUUNNATTU ANTI MERKITTY

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 4.6.2008 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 16.9.2008 antamien valtuutuksien nojalla hallitus päätti 24.9.2008 suunnatusta annista ja suunnatusta optio-oikeuksien antamisesta. Anti päättyi 15.10.2008.

Optiomerkintä ja osakepääoman korotus rekisteröity.

 

Osakeanti 9.10.-16.11.2007

EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ANNIN MERKINNÄT HYVÄKSYTTY

Eirikuva Digital Image Oyj Abp järjesti annin 9.10.- 16.11.2007, jossa yhtiö tarjosi yhteensä enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Yhtiö sai lisäksi, ennen merkintäajan alkamista, annin ehtojen mukaisia toissijaisia merkintäsitoumuksia enintään 1.500.000 osakkeesta.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön järjestämässä annissa merkintäaikana 9.10. – 16.11.2007 tehdyt merkinnät täysimääräisinä ja allokoinut jäljelle jäävät osakkeet merkintäsitoumusten ehtojen mukaisesti niiden antajien kesken.

Suurimmat merkitsijät annissa olivat:

    * Oy Herttaässä Ab 455.500 osaketta
    * Possidentes Oy 341.625 osaketta
    * Blue White Capital Oy 113.875 osaketta
    * Troll Capital Oy 113.875 osaketta
    * Jonas Nordlund 113.875 osaketta
    * Kargol Oy Ab 56.938 osaketta
    * Markku Hietamäki 56.938 osaketta
    * Merja Ailama-Mäkitalo 56.938 osaketta
    * Juha Kojonen 36.132 osaketta
    * Confido Capital Oy 20.805 osaketta
    * Annin jälkeen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat:
    * Amago Capital AB (publ) 57,39 %
    * Oy Herttaässä Ab 12,94 %
    * Possidentes Oy 9,71 %
    * Blue White Capital Oy 3,24 %
    * Troll Capital Oy 3,24 %
    * Jonas Nordlund 3,24 %
    * Kargol Oy Ab 1,62 %
    * Markku Hietamäki 1,62 %
    * Merja Ailama-Mäkitalo 1,62 %
    * Juha Kojonen 1,03 %
    * Confido Capital Oy 1,00 %

Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 600.000,00 eurolla. Loppuosa 600.000,00 euroa osakemerkinnöistä kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Annissa merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arvioilta viimeistään 28.11.2007 ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi OMX First North Finland – markkinapaikalla arvioilta 3.12.2007.

Merkintäpaikkana toimi Privanet Pankkiirilike

Osakeanteihin liittyvät dokumentit löydät täältä.