Tutkimus ja Insight

Tutkimus ja Insight-palvelualue tuottaa tutkimuksen avulla kuluttaja- ja asiakasymmärrystä yritysten markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen tueksi. Haemme aina merkittävää oivallusta ja syvää ymmärrystä, joiden pohjalta strategia ja toimenpiteet suunnitellaan.zeeland family insight

Zeeland Family Insight hankkii asiakasymmärrystä modernein ja kattavin menetelmin mm:

  • Palvelumuotoilussa käytettävät etnografiset menetelmät
  • Offline-kvalitatiiviset tutkimukset (ryhmäkeskustelut, syvähaastattelut)
  • Online-kvalitatiiviset tutkimukset (online-yhteisöt, mobiilikvali)
  • Kvantitatiiviset tutkimukset
  • Yhdistämme eri menetelmiä tutkittavan asian ja kohderyhmän mukaan.

Tuomme aina asiakkaillemme näkemyksen ja toimenpidesuosituksen tutkimustulosten lisäksi. Integroimme strategia- ja luovan suunnittelun osaksi tutkimusprosessia. Näin varmistamme, että luova suunnittelumme on koko ajan kohderyhmän pulssilla.

Tutkimme sekä kuluttaja- että business-to-business –asiakkaita. Kehitämme myös jatkuvampia asiakkaiden kuuntelu- ja osallistamismenetelmiä sekä työkaluja asiakasymmärryksen jalkauttamiseen asiakasorganisaatioissa. Haluamme varmistaa, että sama asiakasymmärrys ohjaa tekemisiä läpi koko organisaation.

Voimme auttaa myös teitä parantamaan asiakasymmärrystä.

Ota yhteyttä