Markkinoinnin ulkoistus

MISTÄ MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ULKOISTAMISESSA ON KYSE?

Markkinoinnin ulkoistus (Marketing Business Process Outsourcing) tarkoittaa sitä, että me vastaamme teidän markkinoinnista ja tuotamme sitä teille palveluna. Ulkoistuksessa arvo syntyy siitä, että kumppanina otamme vastuun koko prosessista ja vastaamme sen kehittämisestä ja tuloksista yrityksenne strategian mukaisesti. Ulkoistus voi koskea kaikkea markkinointia ja viestintää tai tietyn osa-alueen hoitamista.

MILLOIN ULKOISTAA MARKKINOINTI TAI VIESTINTÄ?

Ulkoistaminen sopii sekä pienemmille että isommille organisaatioille tai yksiköille. Se on erinomainen muutosajuri ja toimii hyvin erilaisissa tilanteissa:

• kun tarvitaan nopeutta ja volyymiä strategian edellyttämään muutokseen,
• on puutetta resursseista, osaamisesta tai työkaluista,
• markkinoinnin johtaminen ei ole selkeää ja tekeminen on hajautunutta.

MIKSI ULKOISTAA MARKKINOINTI TAI VIESTINTÄ?

Ulkoistamisella voi olla erilaisia tavoitteita. Tyypillisesti tavoitellaan seuraavia hyötyjä:

• Markkinoinnin liiketoiminnallisen arvon kasvu muuttamalla markkinoinnin tekemistä.
• Selkeyttä ja fokusta tekemiseen markkinoinnin johtamisjärjestelmän sekä suunnittelemisen ja tuottamisen tavan myötä.
• Tarvittavan osaamisen nopea ja joustava skaalaaminen.
• Markkinoinnin koko keinovalikoiman käyttöönotto ja ketterät kokeilut.
• Kiinteiden kustannusten vaihtuminen muuttuviksi.
• Alenevat suunnittelu-, tuotanto- ja mediakustannukset.
• Yhteistyön parantuminen organisaation eri osien välillä.

MITEN MARKKINOINNIN ULKOISTAMINEN TAPAHTUU?

Yhteistyön alussa sovitaan asiakkaan strategiaan pohjautuvat tavoitteet sekä auditoidaan markkinoinnin nykytila. Haltuunottovaiheessa tavoitteet yleensä validoituvat ja täsmentyvät. Tavoitteiden pohjalta markkinoinnille rakennetaan johtamisjärjestelmä sisältäen sekä näkyvyyden päätöksentekoon että markkinoinnin mittareihin. Samalla muodostetaan markkinoinnin tiimin ydin ja perehdytetään tiimi tekemiseen käytännön työskentelyn kautta. Haltuunoton jälkeen siirrytään saumattomasti markkinoinnin tuottamiseen, joka vapauttaa tilaa myös voimakkaalle kehittämiselle.

Ulkoistamisessa täysi läpinäkyvyys ja erinomainen yhteistyö ovat avaintekijöitä tuloksellisen ja tehokkaan markkinoinnin aikaansaamiseksi. Työskentelemme aina osittain asiakkaan tiloissa varmistaaksemme riittävän altistuksen yrityksen arjen tavoitteille ja mahdollisuuksille sekä koko organisaation osallistamisen. Läpinäkyvyyttä tukee myös markkinoinnin johtamisjärjestelmäämme kuuluva markkinoinnin dashboard, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden tekemiseen ja tuloksiin. Yhteistyötä tuetaan arjen tason lisäksi myös yhteisillä ohjausryhmillä.

Voisiko ulkoistaminen olla teille toimiva vaihtoehto?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestanne.

Ota yhteyttä  

LUE LISÄÄ AIHEESTA:

Jos se on johdettavissa, se on ulkoistettavissa
Vinoa markkinointia?
Markkinoinnin ulkoistaminen vapauttaa aikaa ja rahaa
Markkinoinnin ulkoistuksella asiakas toiminnan keskiöön