Advisory-palvelut

Tarjoamamme markkinointijohdon advisory-palvelut auttavat markkinointi-, viestintä- ja toimitusjohtajia viemään markkinoinnin johtamista eteenpäin organisaation omista mahdollisuuksista käsin.

Alla esimerkkejä asiakkaidemme pohdinnan kohteista:

  • Miten johdan markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua? Onko suunnittelumme asiakaskeskeisesti strategiaa toteuttavaa? Onko suunnittelumme ketterää, mahdollisuuksille pelivaraa jättävää ja osallistavaa?
  • Miten budjetoin? Miten painotan budjettia eri osa-alueiden välillä ja miten strategiamme näkyy budjetissa? Entä miten seuraan kustannuksia ja pidän erinomaisen näkyvyyden käytettävissä oleviin varoihin ja resursseihin?
  • Miten resursoin? Millaista osaamista tarvitsemme, minkälaisten työnkuvien kautta osaaminen tulee parhaiten käyttöömme ja missä kohdin käytän kumppaneita? Miten otan organisaatiomme muut ihmiset markkinointiin ja viestintään mukaan?
  • Miten johdan markkinoinnin ja viestinnän arkea? Millaisia yhteisiä käytäntöjä meillä olisi hyvä olla? Millaisen näkyvyyden haluan tarjota muulle organisaatiolle markkinoinnin tekemiseen ja tuloksiin? Millaisella näkyvyydellä ja mittareilla voin parhaiten ohjata tekemistä?
  • Miten markkinointimme toimii yhdessä niin myynnin kuin tietohallinnonkin kanssa? Ketkä ovat kriittiset sisäiset yhteistyökumppanimme halutun asiakaskokemuksen luomisessa? Miten nostan markkinoinnin asiakkaan äänen edustajaksi organisaatiomme johdossa?

Suomen monipuolisimmalla osaamisella Zeeland Family tuottaa markkinointia jatkuvasti yhdessä satojen asiakkaiden kanssa. Meillä on erinomainen näkyvyys markkinoinnin johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Konsulttimme ovat työskennelleet markkinoinnin johtamisen parissa pitkään, heillä on kokemusta useilta eri toimialoilta ja he ovat myös olleet vastuussa markkinoinnin johtamisesta konsultoinnin lisäksi.

Advisory-yhteistyössä priorisoimme yhdessä haasteet ja mahdollisuudet sekä rakennamme johtamista eteenpäin. Käytännössä toimimme yleensä joko toimitusjohtajan tai markkinointi- ja viestintäjohtajan työparina ja sparrauskumppanina. Pystymme tukemaan henkilökohtaista konsultointia osallistumalla markkinointijohdon palavereihin sekä tarjoamalla erilaisia valmennuskokonaisuuksia, joihin voidaan ottaa koko markkinointi- ja viestintätiimi mukaan.

Mikä muutos voisi olla teille mahdollinen? Ota yhteyttä ja innostutaan mahdollisuuksista yhdessä.

Ota yhteyttä