Vinoa markkinointia?

12.12.2014   Kirjoittanut Zeeland Family

TV-ohjelmassa vinous voi olla hersyävän hauskaa. Markkinoinnin vinoutuminen taas ei naurata ollenkaan. Vinoutumiselle altistutaan erityisesti silloin, kun organisaatiossa on puutteita joko markkinoinnin resursseista niin budjetti- kuin henkilöstömäärämielessä, taidoista tai työkaluista. Kun rajallisuutta syntyy näistä joko yhden tai useamman tekijän toimesta, niin riski vinoutumiselle kasvaa.

Vinoutuminen voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valitun sähköpostimarkkinointipalvelun lisenssi- ja sisällöntuottokulut haukkaavat niin suuren osan budjetista, että erilaisia kanavia ei voida optimaalisti käyttää yrityksen markkinointistrategian tukemisessa.

Vinoutuminen saattaa olla myös ajallista. Kyky reagoida markkinan mahdollisuuksiin heikkenee, kun kuljetaan jotain polkua, joka sitoo pidemmäksi aikaa. Pitkäjänteisyys on hyvästä sinällään, kunhan se yhdistyy kykyyn toimia hetkessä. Markkinoinnissa, kuten liiketoimintojen muissakin osa-alueissa, on iloa ketteryydestä – kokeillaan, mikä toimii parhaiten. Kenties otetaan jopa asiakkaat mukaan tekemiseen.

Vinoutuminen voi heijastua siinä, että tehdään sitä mitä osataan. Polku markkinoinnin automatisaatioon saattaa olla todella pitkä, kun “ei meillä siitä kukaan tiedä”. Kenties ei oikein löydetä edes polun alkuun, kun “tää analytiikka on ihan hepreaa”.

Rajattomia mahdollisuuksia ei liene kenelläkään. Jotain rajallisuutta on aina. Onneksi rajallisuus tuo yleensä mukanaan keskittymistä ja erinomaista laatua keskittymisen myötä. Parhaimmillaan rajallisuus luo poikkeuksellista innovatiivisuutta ja valjastaa luovuuden maksimaaliseen käyttöön.

Ovatko merkittävä rajallisuus ja monipuolinen, ketterä sekä kehittyvä markkinointi yhdistettävissä? Kyllä. Markkinoinnin tuottaminen jatkuvan, hyvin johdetun sekä avoimen kumppanuuden kautta avaa organisaatioille mahdollisuuden kytkeytyä laajaan ja syvään osaamiseen, jota voidaan yhdessä lähteä hyödyntämään kyseisen markkinointistrategian toteutumista mahdollistavalla tavalla.