Kahdeksan kymmenestä ostaa verkosta – raha valuu ulkomaille

13.04.2015   Kirjoittanut Zeeland Family

ZMG Zeeland Media Group Oy teetti tutkimusyritys IRO Research Oy:lla valtakunnallisen tutkimuksen suomalaisten verkko-ostamisesta. Tutkimuksessa pyrittiin muun muassa selvittämään, mikä merkitys verkkokaupan kotimaisuudella on ostopaikan valintaan.

Tuloksista ilmenee selvästi, että hinta on ostopaikan tärkein valintakriteeri. Kuitenkin yli 55-vuotiaiden verkko-ostajien keskuudessa suomen kielellä saatavaa asiakaspalvelua pidettiin merkittävänä ostopaikan valintaan vaikuttavana tekijänä.

”Hiljattain julkaistu Digibarometri 2015 luonnehti kotimaisen verkkokaupan tilaa katastrofaaliseksi. Suomalaiset tekevät verkossa ostoksia vilkkaasti, mutta näyttää siltä, että jopa puolet suomalaisten verkko-ostoksista tehdään ulkomaisista kaupoista. Sen sijaan suomalaisista verkkokaupoista ei ulkomaille juuri tilailla. Ongelman ydin on se, että suomalainen verkkokauppa ei edes tähtää ulkomaille, toteaa ZMG Oy:n toimitusjohtaja Perttu Hillman.

Tutkimus osoittaa, että vanhempien ostajien (yli 55-vuotiaat) verkkokauppaostot ovat kasvussa. He myös arvostavat asiakaspalvelun saatavuutta omalla äidinkielellä. Tutkimuksen mukaan kotimaiset maksuvälineet, edullisemmat toimituskulut ja nopeammat toimitusajat olivat myös tärkeitä etenkin nuoremmille (18-34-vuotiaat) vastaajille. ”Nämä ovat kilpailuetuja, joita voivat hyödyntää ihan yhtä hyvin suomalaisetkin verkkokauppiaat,” toteaa Hillman.

Kyselyssä koulutetuimmat vastaajat korostivat laajojen tuotevalikoimien tärkeyttä. Pääkaupunkiseudulla vastaajat painottivat eniten nopeita toimitusaikoja, pienemmillä paikkakunnilla asuvien vastaajien keskuudessa ei toimitusaika korostunut erityisenä kaupan valintaperusteena.

Kaikista Internet-paneelissa toteutetun tutkimuksen vastaajista 81 % oli ostanut tuotteita tai palveluita verkon kautta edellisen puolen vuoden aikana. Eniten verkko-ostoksia tekivät 35-44-vuotiaat ja johtavassa asemassa toimivat tai yrittäjinä työskentelevät, sekä ylimpään talouden tuloluokkaan kuuluvat henkilöt. Myös 18-24-vuotiaat olivat jo lähes yhtä ahkeria verkko-ostajia.

Tutkimukseen haastateltiin 1000 suomalaista ajalla 9.-18.2.2015.

Lisätietoja: Perttu Hillman, Yksikönjohtaja, ZMG Oy, puh. +358 50 3760908

ZMG Oy on markkinointikonserni Zeelandiin kuuluva mediatoimisto. Zeelandin palveluksessa työskentelee noin 100 henkeä Helsingissä ja Turussa. Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n osake (ZEE1V) on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki First North -markkinassa.