Jos se on johdettavissa, se on ulkoistettavissa

15.12.2014   Kirjoittanut Zeeland Family

Sini Norta

Sini, tervetuloa Zeelandiin! Tuotat asiakkaillemme markkinointia palveluna. Miksi vaahtoat johtamisesta, eikös markkinointijohtajia ole ollut iät ja ajat?

Kyllä on ollut ja markkinointia on johdettu parhaalla mahdollisella tavalla sillä näkyvyydellä mikä on ollut saatavilla. Väitän kuitenkin, että vasta ihan viime aikoina markkinoinnista on tullut aidosti johdettavaa eikä markkinoinnin johdettavuus enää jää jälkeen muista liiketoiminnan osa-alueista. Enkä nyt viittaa pelkästään analytiikkaan ja dataan.

Mitä sitten tarkoitat johdettavuudella?

Minulle johtamisen kehittyminen kulminoituu erityisesti kahteen asiaan. Näistä ensimmäinen on ymmärrys strategiasta arjen toiminnan tasolla. Millaisia valintoja tänään teen, jotka vahvistavat strategiamme toteutumista? Useilla liiketoiminnan osa-alueilla tässä on opittu todella hyviksi ja näkemys strategiasta arjen tasolla on jaettu, mahdollisesti jopa asiakkaiden kanssa. Toisaalta johtamisen kehittymisestä kertoo se, että sitä on voitu lähteä tukemaan johtamisjärjestelmillä. On siis otettu teknologia avuksi. Johtamisjärjestelmät auttavat meitä tekemään ajoissa onnistumista mahdollistavia toimenpiteitä.

No mutta onhan markkinointistrategioitakin ollut iät ja ajat?

Totta sekin. Kulttuurillisesti markkinointi on kuitenkin kypsynyt johdettavaksi vasta nyt. Käytännön työssä eri yritysten kanssa olen huomannut, että valmius kohdata asioita toteutumisen tasolla on parantunut. Tähän on analytiikalla, kasvavalla tiedon määrällä ja läpinäkyvyydellä ollut merkittävä vaikutus. Markkinoinnin tekijällä on tahtoa tehdä erinomaista työtä eikä se äkkiseltään vieraannuttavan oloinen bisnesajattelu olekaan luovan työn vastaista.

Entä missä ovat mainitsemasi markkinoinnin johtamisjärjestelmät? Mistä näemme etukäteen ja eteenpäin katsoen, että mitä asiakasryhmiä kohtaamme, missä kanavissa, milloin, millä viestillä ja millä tavoitteella?

Teknologiakenttä on hyvin pirstaloitunut. Työkaluja löytyy lukematon määrä erilaisiin tarpeisiin. Kun markkinointistrategia on selkeä, niin on kohtuullisen helppo konseptoida sen toteutumista tukeva johtamisjärjestelmä. Joka kerta se edellyttää useampien työkalujen yhdistelyä. Ajatuksellisesti olen tukeutunut myynnin johtamisjärjestelmään ja luonut sen rinnalle vastaavan näkymän markkinointiin. Kokemukseni on, että kulttuurillisesti markkinointi alkaa olemaan valmis eteenpäin suuntautuvaan johtamiseen. Osaamismielessä meillä on vielä matkaa ja työkalumielessä olemme vasta alussa. Kuitenkin kokonaisuutena sen verran hyvässä vaiheessa, että johdettavuus on totta.

Eikö se riitä, että tiedämme mitä tehdä tänään?

Mitä jäntevämmät suunnitelmat meillä on ja mitä laajempi reaaliaikainen näkyvyys toimenpiteisiin, sitä paremmin pystymme tarttumaan arjessa nouseviin mahdollisuuksiin sekä hyödyntämään osaamista niin oman talon sisältä kuin asiakkaaltakin. Tärkeintä on kuitenkin se, että kun strategia on ryhdikkäästi uutettu markkinoinnin eteenpäin suuntautuvan johtamisen punaiseksi langaksi, niin silloin tuota strategiaa voidaan notkeasti toteuttaa tämän päivän ja huomisen markkinoinnin toimenpiteissä. Näin voidaan varmistaa, että markkinointi isossa kuvassa rakentaa yritykselle haluttua positiota sekä mahdollistaa jatkuvaa, tavoiteltua asiakasvirtaa.

Kuulostaa aika strategiselta asialta, eikö yritysten kannattaisi pitää tämä omissa näpeissään eikä ulkoistaa?

Markkinoinnin tuottaminen palveluna ei irrota tätä asiakkaan näpeistä., päinvastoin! Avoimuus, läpinäkyvyys ja johtamisjärjestelmä mahdollistavat aidon päätöksenteon asiakkaalle yhdessä osaavan kumppanin kanssa. Palvelussa on asiakkaan kannalta myös paljon muita hyötyjä aina tehokkuudesta monipuolisuuteen asti.

Haastateltavana oli Sini Norta, joka Zeelandissa vastaa markkinoinnin kehittämisestä ja tuottamisesta palveluna.

Ota yhteyttä: tai 050 308 2603.